"צריך להיזהר כשאנחנו מאמינים לעדויות ולתזה בסרט"
ינון מגל ובן כספית