"להראות שאת עוצמתית וגם חלשה, זו העוצמה"
מעיין אדם