"חשוב להחזיר את האמון לאנשים שהמערכת בעטה להם בפרצוף"
ינון מגל ובן כספית