"אני לא מקבל את אמירתו של אלשיך שעבדו תחת צו"
ניסים משעל וגיא פלג