"קבוצות מאוד אהבו אותו הוא היה אדם מאוד חיובי"
ספורט