לא חוזרים על אותה הטעות פעמיים?
בן כספית ואריה אלדד