בן: "כשמגיעים לראשות הממשלה זה מתהפך אל תיקח ללב"
ינון מגל ובן כספית