"מותר להביע ביקורת ולא להגדיר אותה כאש מבית"
ינון מגל ובן כספית