חברי הקואליציה חייבים לאשר חוקים ללא ביקורת?
ינון מגל ובן כספית