"כשלא עזרו לי, הקמתי קבוצה - והשאר היסטוריה"
מעיין אדם