"השופטת ברק־ארז פעלה בו באופן מנוגד לסדרי הדין"
אראל סג"ל