מגל: "יאיר לפיד איש אלים ונקמן"
ינון מגל ובן כספית