"העולם עומד לתת גרעין לאיראן בלי שום תמורה"
ניסים משעל