"השיר נכתב על ההתמודדות האישית שלי כאוטיסט"
מעיין אדם