"שקד אמרה שלא יהיו מכסות, והנה - התקפלות מפוארת"
אראל סג"ל