האם הפרקליטות הסתירה את מסמך זילבר? "אמירת סרק"
אראל סג"ל