השאירה את הדוור מאחור בדרך למילקווי
אלבומי מופת - עם רז שכניק