מחזקים את הקשר יהודים-ערבים באמצעות הרשתות החברתיות
אראל סג"ל