"הבנקים בישראל פוחדים לגעת בהם כי הם אזרחי רוסיה"
איפה הכסף