"אני מציע לחלקנו להשתפר בנתינת הקרדיט לגופי הביטחון"
ינון מגל ובן כספית