"אתה משתמש בצילומי הנרצחים לצרכים פוליטיים"
זהבי עצבני