"הפרטים מהעלילה נשארים איתנו במחשבות לעוד כמה ימים"
איריס קול