"אין רוב להחלפת הממשלה בקדנציה הזו"
ניסים משעל וגיא פלג