יותר ממיליון ש' למשפחות נזקקות, בזכותכם
משדר התרמה - עמותת חום