מי הוא שיקבע ליהודי אם ללכת לבית כנסת או לא?
גיא פלג