"הצעירים הדרוזים משולבים בכל היחידות בצבא"
מעיין אדם