"האופן שבו מספרים מדור לדור חייב להתעדכן"
מעיין אדם