"בוז'י הרצוג כזה קטן ביחס לאילן גילאון ז"ל"
זהבי עצבני