"הייתי ביחידה כשהיה את אסון צאלים ב'"
ינון מגל ובן כספית