"שנת השמיטה היא לא רק לחקלאים, אלא לכולנו"
תחשבו טוב