ינון: "יש פה נרצחים יהודים ובנט ולפיד לא באים לאף משפחה שכולה"
ינון מגל ובן כספית