"אדם לוין - אחד שאתה רוצה להביא הביתה לאמא"
דידי לוקאלי