"זיהום האוויר מסוכן - המדורות פוגעות בעולם"
מעיין אדם