"אין לי חמלה לאנשים שתומכים ברוצחי ישראלים"
ניסים משעל