"הרוסים לא יילכו למהלך כה דרמטי ולא נורמלי"
ניסים משעל