"נתניהו רוצה את שקד - הוא אמר לי את זה באופן אישי"
ניסים משעל