"זרקו עליהם אבנים - השוטרים עשו מה שצריכים לעשות"
אראל סג"ל