"אם לא היית קרבי, אז אסור לך לדבר על ענייני ביטחון?"
אראל סג"ל