"משפילים את הליכוד, עושים ספין לפני הבחירות על גב החיילים"
אראל סג"ל