"אם לפני 20 שנה היינו עם הראש ברצפה, היום הכדור בידינו"
מקדימים רפואה