"קורה משהו בארץ, זה סוג של הכנה לאנרכיה"
מעיין אדם