"קופת המדינה תשלם, המעסיקים ישלמו - אנחנו נשלם"
איפה הכסף