"הכדור הזה נועד להעצים את התכונות המהממות שלך"
מיכל דליות