"ציפורה, את נשמעת שמחה שהתבטלה החתונה"
מועדון ארוחת הבוקר