"הערתי את מעיין והוצאתי ממנה משהו שהיה רדום"
דנה ספקטור ורן שריג