"במשיכה לאסירים יש משהו פרימיטיבי, מאוד חייתי"
גלעד שלמור ודורון הרמן