"אמיר לימד אותי להאמין בניסים"
בן כספית ואריה אלדד