"תודה מקרב לב למרצ על התועלת שהביאה לתכנית"
יורם שפטל