"לפי עדי ראייה לא היה טעם לעצור את שרה"
ניסים משעל