"כחלון יכול לפעול גם בניגוד לנגידת הבנק"
איפה הכסף